Декларация за авторско право

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за право за отпечатване на дизайн на опаковка и поръчка на опаковки с дизайн

Нужна е нотариална заверка

 

Изтеглете декларацията от тук: Декларация за уредени авторски права

 

 

 

 

Adresse de contact:
Bulgaria

Ville Ignatievo, Basse-cour
Tél.: + 359 52 608 722
Tél.: +359 893 431 778
Tél.: +359 897 844 367
contact@varnapack.com