Декларация за авторско право

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за право за отпечатване на дизайн на опаковка и поръчка на опаковки с дизайн

Нужна е нотариална заверка

 

Изтеглете декларацията от тук: Декларация за уредени авторски права

 

 

 

 

Address for contact:


Town Ignatievo, Farmyard
tel.: + 359 52 608 722
tel.: +359 893 431 778
tel.: +35 9897 844 367
contact@varnapack.com