Защо от хартия?

През годините и в процеса на работатa ни с клиенти много хора са ни питали защо да поръчат хартиени, а не полиетиленови или торби от други видове материали.

Има няколко основни причини, поради които стоките и някои продукти се опаковат или представят именно в хартия:

1. Хартиените торби са предпочитани от потребителите, защото:

хартиени торби, хартиени пликове
  • те са достатъчно здрави, за да издържат до 50 кг продукти без да нарушат целостта си;
  • запазват формата си както по време на тяхното пълнене, така и след като бъдат натоварени;
  • при използването им за промоции, дори напълнени със стоки, хартиените торби запазват рекламните надписи върху тях без да се мачкат особено, поради ниската си еластичност;
  • удобни са за съхранение на домакински стоки, насипни продукти и др.;
  • могат да бъдат използвани за опаковане на костюми, художествени проекти, опаковъчен материал и др.;
  • печатат се с еднакво отлично качество на всички видове печатни машини и могат да се “облагородяват” с релефни надписи, лакове, ламинати и др.2. От екологична гледна точка, защото те са:

  • направени от възобновими природни ресурси;
  • могат да се използват отново и отново;
  • биологично разградими са и могат да бъдат преработени и превърнати в хартия;
  • безопасни са за малки деца.
хартиени торби, хартиени пликове
Aдрес за кореспонденция:


гр.Игнатиево,
Стопански двор
тел.: + 359 52 608 722
тел.: + 359 893 431 778
тел.: +359 897 844 367

contact@varnapack.com